Een goed promotiemiddel is een mooie video. Door het grote publiek wat bereikt kan worden via social media – door middel van een video – kan snel aandacht gecreëerd worden voor hetgeen waar u voor staat.